BOJUJEME!
je to, za co
PŘÍRODA,
Pod Javorovou skálou, z.s.

My, starousedlíci, obyvatelé a chalupáři jsme se spojili s jasným cílem. Usilujeme o zachování a rozvoj přírodních, rekreačních a estetických hodnot místní krajiny. Tato krajina leží v přírodním parku Jistebnická vrchovina a je součásti dobrovolného svazku obcí Čertovo břemeno a Venkov, jejíž prioritou je zejména podpora přiměřeného cestovního ruchu, stabilizace a rozvoj zemědělství a lesnictví, a zlepšování kvality životního prostředí. Dále je naším cílem předcházet činnostem a aktivitám, které by ve svých důsledcích mohly vést k poškození až znehodnoceni přírody a krajiny a ke znemožnění jejího šetrného využívání hospodářského i rekreačního. Za takovou aktivitu považujeme zejména plánovaný rozvoj golfového hřiště a ubytovacích kapacit v lokalitě Alenina Lhota, Ounuz, Javoří, Cunkov, kde bude žádat podrobné informace a zapojovat se do správních řízení. Krajina se sama bránit neumí, proto ji chceme pomoci.

PODPORUJÍ NÁS:
"Krajina se sama bránit neumí, proto ji chceme pomoci"

Znáte někoho, kdo nám může pomoci, poradit? Chcete nám říci svůj názor? Chcete se přidat? Napište nám!


Email:
podjavorovouskalou@gmail.com